Regulamin płatności

Regulamin Płatności - Biegi w Szczawnicy 2018

1. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa dotyczy uczestnictwa w jednym z biegów organizowanych w ramach Biegów w Szczawnicy, które odbędą się 21.04.2018 r.

2. ORGANIZATOR

Fundacja Strefa Przygód, z siedzibą pod adresem Staw II, 12/17, 62-420 Strzałkowo, NIP: 6671766577, REGON 360575316, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000535388, zwana dalej „Organizatorem”.

3. PŁATNOŚCI

40,00 zł – Hardy Rolling, bieg na dystansie 6 km
100,00 zł – Chyża Durbaszka
, bieg na dystansie 20 km
140,00 zł – Wielka Prehyba
, bieg na dystansie 43 km
160,00 - Trasa 64 km
, bieg na dystansie 64 km
200,00 zł – Niepokorny Mnich
, bieg na dystansie 96 km

4. FORMY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

Płatności krajowe i zagraniczne

Kartą kredytową lub e-przelewem. Rozliczenia transakcji kartą kredytową oraz e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.pl. Przekierowanie do płatności następuje bezpośrednio ze strony internetowej www.zapisy.strefaprzygod.pl. Wykonana płatność automatycznie przypisuje się na konto Uczestnika.

Przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto Organizatora. Dane do przelewu są dostępne w Regulaminie Biegów W Szczawnicy.    

5. DZIEŃ WPŁATY

Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania danej kwoty na koncie Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.pl lub koncie bankowym Organizatora. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości Uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty wpisowego.

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia statusu swojej płatności poprzez zalogowanie się na konto lub sprawdzenie statusu płatności na liście startowej.

6. FAKTURY

Każdy Uczestnik może otrzymać fakturę VAT. Dane niezbędne do wystawienia faktury należy przesłać na adres e-mail: zapisy@biegiwszczawnicy.pl

7. ZAPISY

 • zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na stronie zapisy.strefaprzygod.pl
 • w tym celu należy założyć konto zawodnika, zalogować się i wybrać konkretną trasę klikając „zapisz się” i uzupełniając dodatkowe dane (np. rodzaj posiłku, ew. nocleg na sali gimnastycznej, etc.)

            Niepokorny Mnich

 • zapisy trwają od 14 listopada 2017 (od godz. 20:00) do 20 listopada 2017 (do godz. 20:00);
 • w przypadku przekroczenia limitu miejsc (300 osób) przeprowadzimy losowanie, którego wyniki zostaną opublikowane w ciągu 24 godzin od zakończenia rejestracji;

w przypadku losowania:

 • Osoby, które zostaną wylosowane, otrzymają e-mail z informacją o potwierdzeniu ich udziału w biegu, opłatę startową powinny uiścić w ciągu 6 dni od potwierdzenia rejestracji. W przypadku braku opłaty w ciągu 6 dni zgłoszenie zostanie usunięte, a miejsce na liście przypadnie osobie z listy rezerwowej.
 • Osoby, które nie zostaną wylosowane zostaną przeniesione na listę rezerwową i również otrzymają stosowną informację mailem.
 • Jeśli do 20 listopada 2017 limit miejsc nie zostanie osiągnięty, zapisy pozostaną otwarte do 1 marca 2018 lub do wyczerpania miejsc.

 

Trasa 64 km

 • zapisy trwają od 22 listopada 2017 (od godz. 20:00) do 1 marca 2018 (do godz. 20:00) lub do wyczerpania limitu miejsc (400 osób);
 • opłatę startową należy uiścić w ciągu 6 dni od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte;
 • Organizator dysponuje dodatkową pulą 10 miejsc dla zawodników elity, sponsorów i partnerów;
 • po przekroczeniu limitu miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa.

Wielka Prehyba

 • zapisy trwają od 29 listopada 2017 (od godz. 20:00) do 1 marca 2018 (do godz. 20:00) lub do wyczerpania limitu miejsc (600 osób);
 • opłatę startową należy uiścić w ciągu 6 dni od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte;
 • Organizator dysponuje dodatkową pulą 30 miejsc dla zawodników elity, sponsorów i partnerów.
 • po przekroczeniu limitu miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

Chyża Durbaszka

 • zapisy trwają od 6 grudnia 2017 (od godz. 20:00) do 1 marca 2018 (do godz. 20:00) lub do wyczerpania limitu miejsc (300 osób);
 • opłatę startową należy uiścić w ciągu 6 dni od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte;
 • Organizator dysponuje dodatkową pulą 10 miejsc dla zawodników elity, sponsorów i partnerów;
 • po przekroczeniu limitu miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

Hardy Rolling

 • zapisy trwają od 6 grudnia 2017 (godz. 20:00) do 21 marca 2018 (godz. 20:00) lub do wyczerpania limitu miejsc (300 osób);
 • opłatę startową należy uiścić w ciągu 6 dni od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte;
 • po przekroczeniu limitu miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa.

8. ZWROTY

Zwroty wpisowego przy wcześniejszej rezygnacji ze startu i skutecznym poinformowaniu Organizatorów są możliwe na następujących warunkach:

 • w przypadku rezygnacji ze startu do 31 stycznia 2018 zwrócona zostanie kwota wpłaconego wpisowego po potraceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 1 zł,
 • w przypadku rezygnacji ze startu w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2018 zwrócone zostanie 50% kwoty wpłaconego wpisowego,
 • rezygnacja po 28 lutego 2018, w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.
 • do 10 kwietnia 2018 Zawodnik może przekazać swoje wpisowe na rzecz innej osoby startującej po wcześniejszym skutecznym dostarczeniu danych tej osoby.

9. AKCEPTACJA REGULAMINÓW

Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz Regulaminem Biegów w Szczawnicy zamieszczonym na stronie www.biegiwszczawnicy.pl i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na Stronie Internetowej.